Aug
27
2020

วิธีการระบุตลาดส่งออกสินค้าเป้าหมายของคุณ

ขั้นตอนแรกของการตลาดส่งออกสินค้าคือการระบุตลาดเป้าหมายและความต้องการของตลาดที่ผลิตภัณฑ์ / บริการของคุณมีศักยภาพและความต้องการของตลาด มีหลายประเทศในโลกและคุณควรเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ หากคุณทราบตลาดเป้าหมายและความต้องการของตลาดคุณสามารถรับคำสั่งซื้อส่งออกจากประเทศเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถระบุตลาดส่งออกสินค้าเป้าหมายได้

โดยทำกิจกรรมการวิจัยตลาดต่างประเทศที่จะให้ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับโอกาสในตลาดต่างประเทศ สามารถยืนยันได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงในตลาดใดตลาดหนึ่งและสามารถช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของตลาด มันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาตลาดใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยให้คุณระบุความต้องการของลูกค้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของพวกเขา ส่งออกสินค้าสามารถทำได้โดยใช้ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมโดยการสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาการซื้อสินค้าลึกลับ ฯลฯ การวิจัยขั้นต้นมักต้องการการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลผ่านการสัมภาษณ์และการให้คำปรึกษา

รายชื่อผู้ติดต่อต่างประเทศหรือในประเทศของคุณจะสามารถช่วยเหลือคุณได้ดีขึ้นหากคุณระบุวัตถุประสงค์ของ บริษัท ในช่วงแรก แม้ว่าการวิจัยตลาดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ส่งออกสินค้าจะช่วยให้คุณระบุเป้าหมายด้วยวิธีการวิจัยขั้นที่สอง ข้อมูลสถิติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงข้อมูลการส่งออกของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณไป

เลือกประเทศเกิดใหม่ที่เล็กกว่าซึ่งอาจเป็นโอกาสชั้นเยี่ยมสำหรับคุณ

หากตลาดเริ่มเปิดกว้างขึ้นคุณอาจไม่มีคู่แข่งมากเท่าที่คุณต้องการในตลาดที่จัดตั้งขึ้น วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและสถานการณ์ของประเทศที่ถูกคัดเลือกซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อความต้องการสินค้าหรือบริการส่งออกสินค้าของคุณ คำนวณปริมาณการใช้โดยรวมของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หรือบริการส่งออกสินค้าของคุณและระบุจำนวนที่นำเข้า  ศึกษาการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศ ดูส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งแต่ละราย ระบุสิ่งที่มีผลต่อการตลาด การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในแต่ละตลาดเช่นช่องทางการจำหน่ายสถานการณ์เศรษฐกิจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

หลังจากทำตามสามขั้นตอนสำเร็จแล้วคุณจะสามารถระบุตลาดเป้าหมายและจำกัดการตลาดของคุณไปยังประเทศเหล่านั้นเท่านั้น บริษัท ใหม่ที่จะส่งออกควรมีสมาธิในตลาดน้อยกว่าสิบ บริการส่งออกสินค้าหนึ่งหรือสองประเทศมักจะเพียงพอที่จะเริ่มต้นด้วย จากนั้นคุณสามารถเริ่มพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการส่งออกและวางแผนได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศต้องการงานที่มีความเชี่ยวชาญดังนั้นแนะนำให้คุณรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการวิจัยเพราะถ้าคุณระบุตลาดเป้าหมายของคุณ สนใจ https://convergent-interfreight.com/WP/wordpress/index.php/th/home/

 

Comments are closed.